Pro zájemce pořádáme na jízdárně výcvikové lekce jízdy na koni.

Ranč je přístupný veřejnosti a je možné podívat do našich stájí, ale i do zoo koutku, kde máme lamy, ovce, kozy, a prasátka.

Divákům ve větších skupinách (např. školní výlety, atd.,) pořádáme ukázky westernového ježdění, parkurového skákání, drezury a jiné zajímavé akce s koňmi.

Previous Next

Nabízíme kočárové služby pro jakoukoliv Vaši společenskou či prezentační akci. 
Máme kočáry pro jednoho až šestnáct pasažérů. Domluvit lze i více zápřahů pro jednu akci.

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. 6. 2021.

 

Jeho zdůvodnění a vysvětlení je uvedeno níže:

 

Za omezených podmínek se umožňuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, a to v návaznosti na aktuální příznivou epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění covid-19. Službu je možné poskytovat (nebo akci konat) ve vnitřních prostorech v jeden okamžik maximálně pro 500 osob, ve vnějším prostředí pro 1000 osob. Provozovatel musí zajistit, aby služba nebyla poskytována osobě, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a která, v případě, že se má účastnit více 10 osob, nedoloží negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, popřípadě doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo o očkování.

 

Vzhledem k stávající epidemiologické situaci a s ohledem na princip předběžné opatrnosti byly stanoveny podmínky, které podmiňují účast na daných akcích doložením negativního výsledku vyšetření na onemocnění covid-19, event. dokladu o prodělaném onemocnění nebo absolvovaném očkování. Zohledněna byla skutečnost, že v rámci prázdninových akcí pro děti a mladistvé se vytváří kolektivy z dětí, které se ve většině případů během školního roku nestýkají a mohou být v podstatě z celé republiky, přičemž tyto kolektivy jsou charakterizovány blízkým fyzickým kontaktem, v případě pobytových akcí až 24 hodin denně. Při nastavení povinnosti byla dále zohledněna reálná možnost zvládnutí uložených povinností, a to jak rodiči, tak organizátory akcí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že účastníci vícedenních akcí (typicky pobytové tábory, příměstské tábory) prokazují „bezinfekčnost“ pouze první den akce. Pro tyto akce mohou děti jako doklad využít též čestné prohlášení o absolvování preventivního testu ve škole nebo školském zařízení v souladu s jiným mimořádným opatřením; toto bude využitelné především na počátku prázdnin, nicméně některé školní akce (vzdělávání, zkoušky), při nichž bude prováděno „školní testování“ budou probíhat
i v prázdninovém období.

Nabízíme šestidenní pobyt s ubytováním v chatkách přímo na ranči.

Program:

 • 12 hodin jízdy na koni
 • Výcvik na jízdárně
 • Vyjížďky do krásného prostředí Chřibů
 • Jízda v zápřahu
 • Výuka teorie
 • Noční vyjížďka

Účastníky čeká:

 • Pobyt přímo u koní
 • Čištění, krmení, péče o koně
 • Hry s koňmi

Pobyt je vhodný pro děti od 6 let. Účastníci jsou rozděleni na jezdecké skupiny dle pokročilosti v jízdě. S každým dítětem se pracuje podle jeho schopností, pobyt je vhodný i pro děti, které nikdy na koni neseděly. Každý účastník má přiděleného koně na ošetřování. Pobyt začíná vždy v neděli odpoledne a končí sobotním obědem. Dítě lze přihlásit i na více týdnů. Přihlášku lze zaslat pomocí formuláře na našich internetových stránkách nebo poštou.

Cena týdenního pobytu je 4.500,- Kč. 

 


Putovní tábor

je určen pro účastníky starší 12 let, kteří zvládají jak samostatnou jízdu na koni, tak i péči o koně a výstroj. Jde o fyzicky náročný typ pobytu, vyjížďky v sedle by měly trvat cca 4.5 hodiny denně. Program putovního tábora je závislý na počasí. Účastníci nocují buď v areálu ranče, nebo v případě několikadenního výjezdu je pro ně připraven odpovídající nocleh na trase.

Program:

 • Pět celodenních vyjížděk
 • Denně cca 20 km jízdy na koni (cca 4,5 hodiny v sedle)
 • Výcvik na jízdárně (2 hodiny)
 • Pobyt přímo u koní
 • Čištění, krmení, péče o koně
 • Hry s koňmi
 • Východ slunce v sedle
 • Vyjížďky do krásného prostředí Chřibů

Účastníky čeká:

 • Modrá, Velehrad
 • Brdo
 • Cimburk, Kozel, Kazatelna
 • Vřesovice, Klimentek
 • Vážany, Osvětimany - Srub
 • Hry s koňmi

Cena týdenního putovního pobytu je 5.100,- Kč.

Aktualizováno Úterý, 04 Prosinec 2018 10:26

Organizujeme vyjížďky na koních do přírody, pro pokročilé jezdce i pro začátečníky, rychlost tempa koní se vždy přizpůsobuje nejslabšímu jezdci. 
Vyjížďky jsou vždy s doprovodem a na vlastní nebezpečí.

Free Joomla templates by L.THEME