Informace k pobytu - Léto u koní 2020

Pobyty jsou organizovány v týdenních turnusech, dítě lze přihlásit i na více turnusů. Děti budou očekávány v areálu ranče vždy v neděli mezi 14 a 16 hodinou. Pobyt končí v sobotu po 14. hodině.

V ceně je zahrnuta plná penze (jídlo pětkrát denně), děti jsou ubytovány v chatkách.

Tábor je vhodný pro děti od 6 let. Účast mladších dětí je třeba zvážit a předem dohodnout.

 

Je nutné, aby si dítě přivezlo potvrzení od lékaře o zdravotním stavu a způsobilosti účasti v kolektivu letního tábora. Dle doporučení MZCR je vhodné, aby potvrzení od lékaře bylo vystaveno v roce 2020. Potvrzení o bezinfekčnosti nám podepíšete Vy nebo Vámi pověřená osoba při příjezdu.Potvrzení o bezinfekčnosti Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví dokládá nejen dítě, ale i všechny osoby účastnící se na akci, tj. vedoucí, instruktoři, personál kuchyně, personál zajišťující úklid a další osoby přítomné na akci. U dětí potvrzuje písemným prohlášením rodič nebo jiný zákonný zástupce event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci). V prohlášení se uvádí: a) že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. c) ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) v zahraničí, v případě, že ano, tak kde.  Další opatření během prázdnin 2020 jsou uvedená zde https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/tabory_rekreace_1906.pdf Pokud dítě trpí alergiemi (senná rýma, alergie na srst, …), zvažte jeho pobyt, ale dosud nebyly překážkou. Jestliže užívá léky, přivezte je s sebou a informujte vedoucího tábora.

 

Co si vzít s sebou:

 • Kartička pojišťovny
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře http://www.letni-detske-tabory.cz/soubory/nastup-ldt-2020.pdf
 • Jezdecká výstroj nebo alespoň přiléhavé kalhoty, vysoké boty s hladkou podrážkou (např. gumáky)
 • Jezdecká nebo cyklistická přilba
 • Spací pytel
 • Deka
 • Nepromokavou bundu nebo pláštěnku
 • Oblečení vhodné pro pobyt v přírodě
 • Náhradní obuv
 • Hygienické potřeby
 • Repelent
 • Plavky

Co si vzít s sebou na putovní tábor:

 • Kartička pojišťovny
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře
 • Jezdecká výstroj včetně přilby
 • Spací pytel pro spaní v přírodě
 • Karimatka
 • Oblečení vhodné pro pobyt v přírodě i za deště
 • Náhradní obuv
 • Hygienické potřeby
 • Repelent
 • Plavky

Free Joomla templates by L.THEME