Všeobecné obchodní podmínky pro rezervace pobytů


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro objednání služby nabízené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze služba uvedená v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům poskytneme služby v objednaném rozsahu.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká poskytnutím objednané služby. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY OBJEDNAVATELE

Každou objednávku můžete do 14 dnů  od objednání zrušit bez storno poplatku a to telefonicky či e-mailem a to bez udání důvodu. Za zrušení objednávky ze strany objednavatele je považováno nezaplacení objednávky v termínu splatnosti.

Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit odstupné (stornopoplatek). Stornopoplatky jsou účtovány za každého přihlášeného účastníka z celkové ceny objednaných služeb a doby, kdy bylo oznámení doručeno na Ranch Nevada.:

  • v době kraší 35 kalendářních dnů před začátkem akce strháváme 10% z celkové fakturované ceny
  • v době kraší 28 kalendářních dnů před začátkem akce strháváme 30% z celkové fakturované ceny
  • v době kraší 21 kalendářních dnů před začátkem akce strháváme 70% z celkové fakturované ceny
  • v době kraší 14 kalendářních dnů před začátkem akce strháváme 100% z celkové fakturované ceny, 
    platí i v případě, kdy zákazník na pobyt nenastoupí nebo předčasně odjezde bez dalších závažných důvodů.
  • V případě onemocnění nebo úrazu dítěte postupujeme individuálně.

 

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY POSKYTOVATELE SLUŽBY

V případě, že v průběhu doby, kdy byla služba objednána, došlo k výrazné změně vstupních cen ze strany dodavatelů, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Objednavateli bude vracena celá zaplacená částka.

5) VÝMĚNA ÚČASTNÍKA POBYTU A ZMĚNA TERMÍNU POBYTU

V případě, že se účastník nemůže v objednaném termínu zúčastnit pobytu, může se objednavatel písemě domluvit s poskytovatelem služby na změně termínu nebo na náhradním účastníkovi. Poskytovatel služby se změnou musí souhlasit.

Platnost od 4.1.2015

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

  • Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.
  • Jsou použity pouze pro dokončení objednané služby a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Free Joomla templates by L.THEME